در این سرویس بستری امن برای دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای جذاب و مفید فراهم شده است.

در سرویس کودک و نوجوان ایرانسل، گروه سنی کودک و نوجوان در زمان بندی مناسب به به محتوای مفید و جذاب دسترسی خواهند داشت. در این حالت مراقبت پدرانه و مادرانه از فرزندانتان ادامه می‌دهید و آنها نیز آزادی عمل و امکان استفاده از تلفن همراه شخصی را خواهند داشت.


قابلیت‌ها:

با استفاده از این سرویس می‌توانید قابلیت‌های زیر را بر روی سیم‌کارت فرزندانتان فعال کنید:

شما می‌توانید استفاده از اینترنت، پیامک یا تماس را در بازه‌های زمانی زیر محدود کنید:

  •     بازه زمانی صبح: ساعت 7 تا 13
  •     بازه زمانی ظهر: ساعت 13 تا 17
  •     بازه زمانی عصر: ساعت 17 تا 22
  •     بازه زمانی شب: ساعت 22 تا 7

روش خرید و استفاده: 

این سرویس از طریق گوشی فرزندتان قابل فعال‌سازی است.
همچنین اگر سیم‌کارت شما و فرزندتان به نام خودتان باشد می توانید این خدمت را از طریق گوشی خود نیز فعال کنید.

  •  برقراری تماس در طی محدودیت زمانی:

در صورت فعال کردن محدودیت زمانی، فرزند شما امکان برقراری تماس، ارسال پیامک یا استفاده از اینترنت همراه را نخواهد داشت، در حالی که امکان دریافت تماس یا پیامک وجود دارد.

 

  •  فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی محدودیت وب‌سایت‌ها

با شماره‌گیری کد #1*543* از روی گوشی خودتان یا فرزندتان می‌توانید ویژگی محدودیت وب‌سایت‌ها را بر روی سیم‌کارت فرزندتان فعال یا غیر فعال کنید. از طریق فعال‌سازی این سرویس وب‌سایت‌های مورد دسترسی کودکان و نوجوانان محدود خواهد شد.

 

  • فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی محدودیت زمانی اینترنت، تماس و پیامک

با شماره‌گیری کد #2*543* از روی گوشی خودتان یا فرزندتان می‌توانید ویژگی محدودیت زمانی اینترنت، تماس و پیامک را بر روی سیم‌کارت فرزندتان فعال یا غیرفعال کنید. با فعال‌سازی این ویژگی زمان‌های برقراری تماس، ارسال پیامک و استفاده از اینترنت محدود خواهد شد.